بازدید از قلعه Roche Goyon

drapeau anglais
visite guidée château de la roche goyon fort la latte

ویزیت فردی

ساعات کار ، قیمت ، دسترسی به قلعه.

بازدید شخصی از Château de la Roche Goyon 

Image de Volodymyr Hryshchenko
artichaut barbacane chateau de la Roche Goyon Fort La Latte.HEIC

گیاهان باغی

ورقه های گیاهی که در باغهای Château de la Roche Goyon پیدا می کنید.

frederic_jouon_des_longrais_vikings_  château de la roche goyon fort la latte

بازی (کودکان)

بازی ، جزوه قابل دانلود برای کودکان

chateau ROCHE GOYON fort la latte tournage anne marie cornille

بارگذاری

توجه تاریخی به قلعه ،  جزوه  برای کودکان مدرسه برای بازدید.